Management Recruitment

Management is een dynamisch vakgebied. De professionals die teams aansturen dienen te beschikken over een tal van capaciteiten en talenten. En bij voorkeur natuurlijk ook over relevante werkervaring, zodat zij weten hoe het er in een hectische, veranderlijke omgeving aan toegaat.

De kwaliteit van het management bepaalt in belangrijke mate hoe effectief en efficiënt een afdeling is. En dus ligt de lat hoog, want elke dag opnieuw moet het management de faciliteiten bieden en de omstandigheden creëren die medewerkers in staat stellen tot het leveren van optimale prestaties.

Cirrus is specialist op het gebied van werving & selectie van leidinggevend personeel en stafposities binnen diverse branches. Wij bemiddelen in diverse functiegroepen: van teamleiders tot projectmanagers, van trainers tot kwaliteitsmanagers, van consultants tot managers. Wij vinden ze voor u! Geschikt bevonden kandidaten kunnen door opdrachtgevers direct na aanvang van het dienstverband in dienst worden genomen, danwel na een periode van uitzenden of detachering. Ook een ad-interim dienstverband behoort tot de mogelijkheden.

Projectvoorbereiding

Gedurende een uitgebreid intakegesprek worden de eisen en wensen van de opdrachtgever besproken en lichten wij onze werkwijze toe. Er is overeenstemming over functieprofielen, de werving & selectie methodiek en er worden resultaat afspraken gemaakt. Op basis van een samenwerkingsovereenkomst worden de werving- en selectie activiteiten bepaald.

Werving kandidaten

Afhankelijk van de gemaakte afspraken worden diverse wervingskanalen ingezet. Naast de standaard online wervingsactiviteiten is het ook mogelijk om advertenties op maat te plaatsen in diverse media. Uiteraard vindt er een uitgebreide search plaats van mogelijke kandidaten die reeds bij Cirrus in het bestand staan en activeren wij ons netwerk.

Selectie door Cirrus : een eerste selectie van geschikte kandidaten vindt plaats op basis van het CV. In de volgende fase vindt een telefonisch interview plaats, voornamelijk op basis van de harde functiecriteria. Indien een kandidaat dit gesprek met goed gevolg doorloopt, wordt er een persoonlijk interview afgenomen. Naast de harde criteria komen hier ook de zachte criteria aan bod. Er vindt een toetsing plaats op kerncompetenties, maar een uitgebreid assessment behoort ook tot de mogelijkheden. Gedurende het hele proces vindt er ook een referentie onderzoek plaats, alsmede een toetsing op de behaalde diploma’s.

Introductie bij opdrachtgever

Geschikt bevonden kandidaten worden op een heldere en overzichtelijke wijze bij de opdrachtgever voorgesteld voor een persoonlijke kennismaking. Alle relevante en voorhanden zijnde informatie over kandidaten wordt hierbij verstrekt, inclusief commercieel tarief dat aan indiensttreding is verbonden.

Selectie door opdrachtgever

Voor een constructieve samenwerking en opbouw van kennisniveau van de organisatie is het van groot belang om van de opdrachtgever een onderbouwde motivatie te ontvangen omtrent kandidaten. Op welke gronden wordt een kandidaat aangenomen of afgewezen?

Indiensttreding

Indien een opdrachtgever een dienstverband met de kandidaat wil aangaan (al dan niet na een periode van uitzenden / detacheren) worden gemaakte commerciële en operationele afspraken vastgelegd in een overeenkomst.

Begeleiding, coaching en nazorg

Gedurende het hele dienstverband worden kandidaten van Cirrus op passende wijze begeleid. Periodieke voortgangsgesprekken alsmede einde proeftijdgesprekken behoren standaard tot de procedure.

Evaluatie

Iedere werving- en selectieopdracht wordt met de opdrachtgever geëvalueerd. Hierbij wordt gekeken naar de vooraf gemaakte resultaatafspraken.

Solliciteer nu direct!

Kies je favoriete bedrijf en bekijk de vacatures!

  • VodafoneZiggo
  • DynaGroup
  • BAX Music
  • Majorel
  • Star-SHL
CV mailen?

Stuur jouw meest actuele CV naar info@cirrus.nl.

LinkedIn
Cirrus Professionals Website - LinkedIn pagina van Cirrus Staffing Services voor professionals in de contact center branche

Cirrus Professionals Network

Cirrus Staffing Services B.V. Copyright: Cirrus 2023 Inloggen Disclaimer Sitemap OTYS Recruiting Technology PXL Communicatie