Bekijk ons Anti-discriminatie beleid

Jouw weg naar succes

Cirrus Easy Payroll

Contact centers hebben als geen ander te maken met een wisselend werkaanbod. Het bestand van medewerkers in contact centers is, om die reden, aan enorme veranderingen onderhevig. Voortdurend is het management bezig een optimum te creëren in de samenstelling van de personele organisatie.

Dit als gevolg van een wisselende behoefte aan de benodigde skills, het aantal inzetbare uren, de werktijden en de hoeveelheid parttimers ten opzichte van het aantal fulltimers. Een fors ongewenst en onvoorspelbaar verloop maakt het bepalen van de optimale bezetting nog complexer.

Afhankelijk van de wijze waarop contact centers de instroom regelen, treden medewerkers direct, of na een korte inleenperiode via een uitzendbureau, op de eigen loonlijst. Meestal met als motief om kosten te besparen. U investeert hiermee in extra overheadkosten, terwijl de praktijk leert dat deze medewerkers veelal maar kortstondig bij hun nieuwe werkgever actief zullen blijven. De gemiddelde arbeidsduur van de Nederlandse contact center medewerker is tenslotte relatief kort en varieert tussen de 12 en 18 maanden.

Cirrus Easy is het alternatief waarmee u uw personeelsbestand langer flexibel houdt en waarmee u tevens personeelskosten kunt besparen!

 

Cirrus Easy

 • Vergroten van flexibiliteit – Door gebruik te maken van Cirrus Easy kunt u uw personeel langer flexibel voor u laten werken. De Nederlandse Flexwet biedt uw organisatie de mogelijkheid om slechts 3 tijdelijke arbeidscontracten binnen 2 jaar aan te bieden, terwijl onder de door Cirrus gehanteerde ABU CAO deze medewerker voor een periode van 52 weken (geheel fase A) een onbeperkt aantal uitzendcontracten aangeboden kan worden. De daarop volgende 4 jaar kan Cirrus nog eens 6 tijdelijke contracten aan de medewerker bieden. Uw flexibiliteit wordt substantieel vergroot!
 • Besparing van personele kosten – Omdat Cirrus Easy gebruik maakt van de voordelige ABU CAO zult u voornamelijk op de kosten van pensioen en arbeidsongeschiktheid, vastgelegd in vele andere en duurdere CAO’s, kunnen besparen. Hiernaast is er al snel een besparing op ziekteverzuimkosten zichtbaar, aangezien u in het geval van ziekte bij Cirrus Easy slechts 21% van het salaris doorbetaalt, terwijl dat bij de meeste gangbare andere CAO vormen varieert tussen 70% en 100%.
  Cirrus hanteert voor haar dienstverlening een zeer heldere en transparante tariefberekening; u betaalt slechts de werkelijke salariskosten vermeerderd met een eerlijke en scherp gecalculeerde nominale marge per medewerker per maand. Op deze wijze wordt er geen reservering voor bijvoorbeeld mogelijk ziekteverzuim in een commerciële omrekenfactor verwerkt, wat andere uitzendorganisaties wel doen. Waarom zou u een te hoge risico-opslag betalen? Cirrus houdt daarin rekening met reële prestaties en levert maatwerk en besparing in uw personele kosten!
 • Eenvoud – Cirrus neemt uw werkgeverszorgen uit handen. Uw medewerkers treden in dienst bij Cirrus en worden exclusief bij uw organisatie te werk gesteld. Hiermee bent u gevrijwaard van administratieve, fiscale en juridische aangelegenheden. U hoeft zich dus geen zorgen meer te maken ten aanzien van arbeidscontracten, ziekmeldingen en verzuimbegeleiding, salarisbetalingen, vragen omtrent arbeidsvoorwaarden, enzovoort.
 

De voordelen op een rij

 • Cirrus brengt flexibiliteit binnen uw organisatie.
 • Cirrus realiseert duidelijke kostenbesparingen en rekent dit graag aan u voor.
 • Cirrus neemt alle administratieve en financiële risico’s van het werkgeverschap van u over.
 • Cirrus zorgt ervoor dat de betaling van salaris, reserveringen van vakantiegeld, vakantiedagen en pensioenafdrachten van uw medewerkers altijd tijdig en perfect is geregeld.
 • Uw boekhouding wordt sterk vereenvoudigd. Voor de inzet van uw personeel ontvangt u periodiek slechts 1 factuur.
 • En, Cirrus heeft sinds 1997 een goede reputatie binnen de contact center branche opgebouwd, dus uw medewerkers zijn bij ons in goede handen.

Wilt u meer weten over Cirrus Easy Payroll?
Neem contact op met Erwin Plantema op 06-50237314; hij vertelt u graag meer en maakt daarbij een vrijblijvende berekening van uw mogelijkheden tot besparing!
Via de onderstaande links kunt u alvast, naast de brochure, een cijfermatig onderbouwde businesscase downloaden.

Op zoek naar vacatures voor uitdagende functies?