Bekijk ons Anti-discriminatie beleid

Info

FlexGarant Flexpool

De performance van uw call center wordt in belangrijke mate bepaald door uw flexibiliteit. Heeft u op het juiste moment de juiste resources beschikbaar om optimaal in te spelen op de wensen en behoeften van uw klanten? Processen en techniek zijn van invloed op succes of falen, maar de juiste inzetbaarheid van callcenter professionals is allesbepalend. Overbezetting betekent onvermijdelijk onnodige kosten, onderbezetting leidt tot inbreuk op uw kwaliteit!

Flexibiliteit is alles!

Ontwikkelingen in de economie en techniek voltrekken zich in een steeds hoger tempo. Voor organisaties betekent dit dat ze steeds sneller moeten kunnen inspelen op veranderingen. Flexibiliteit is alles!

In een call center omgeving wordt u -nóg meer dan elders in de organisatie- geconfronteerd met groeiende dynamiek:

FlexGarant van Cirrus helpt u om dit optimum wél te realiseren! Deze formule biedt u de mogelijkheid om uw flexibiliteit te verhogen door gebruik te maken van de diensten van goed opgeleide en ervaren call center professionals uit een flexpool. Deze mensen zijn bij Cirrus in dienst. Daarnaast profiteert u van kostenbesparingen door lagere instroom- en opleidingskosten en een laag verloop. Op basis van heldere resultaatsafspraken met ons poolmanagement garanderen wij u een kwalitatief hoogwaardige bezetting van uw call center. U hoeft bij ons vervolgens slechts per periode aan te geven hoeveel arbeidsuren u in een bepaalde periode wenst af te nemen en Cirrus gaat voor u aan de slag.

Werkwijze

Ieder call center is anders. Om de FlexGarant formule op maat te kunnen snijden hanteren wij een werkwijze die bestaat uit een vast aantal stappen.

Projectvoorbereiding
Op basis van een nadere kennismaking tussen uw organisatie en Cirrus hebben we snel beter inzicht in uw flexibiliseringspotentie. Om dit gevoel te vertalen naar concrete feiten en dus verbetermogelijkheden, voeren wij een Flexscan uit. Dit is een kort cyclisch onderzoek op basis van een bewezen methodiek met behulp van interviews en vragenlijsten. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek verzorgen onze consultants een rapportage, waarin concrete oplossingen voor uw uitdagingen in flexibilisering worden aangedragen.

Afspraken tot samenwerking
Indien we besluiten tot samenwerking maken we een afspraak met heldere resultaatsverplichting. We leggen vast wat we over en weer van elkaar mogen verwachten en wanneer de flexpool inzetbaar is voor u.

Werving & selectie
Voor de samenstelling van de flexpool werft Cirrus Staffing Services call center professionals die qua profiel en achtergrond het beste aansluiten bij uw flexibiliserings-behoefte. We werven en selecteren volgens een eigen beproefde methode die we aansluiten op uw best practices.

Uitvoering
Flexpool medewerkers gaan vervolgens op basis van detachering via Cirrus bij u, op uw locatie, de afgesproken werkzaamheden uitvoeren, getoetst aan overeengekomen heldere Key Performance Indicators (KPI’s). Wij vullen het door u gevraagde aantal uren in.

Planning
Cirrus streeft er naar de planning van flexpool medewerkers zoveel mogelijk te laten aansluiten bij uw planningsmethodiek. Desgewenst nemen wij de planning voor onze eigen rekening. Verschillende varianten zijn mogelijk.

Begeleiding, coaching en nazorg
Graag maken wij afspraken met u over het kwaliteitsniveau van de medewerkers die u wilt inzetten. Door u gehanteerde KPI’s kunnen door ons worden overgenomen in het poolcontract. Indien u ons betrekt in de realisatie van uw kwaliteitsdoelstellingen zetten wij een structureel programma van coaching en begeleiding op, waarbij poolmanagers van Cirrus de flexpool inhouse kunnen begeleiden. De poolmanager is het eerste aanspreekpunt voor u als opdrachtgever en zal tevens de periodieke evaluatie verzorgen. Cirrus wenst op deze wijze aan een constante, hoge kwaliteit van medewerkers te blijven werken!

Onze kracht

Ervaring
Cirrus is sinds 1997 actief in contact centers. We hebben een landelijke klantenkring opgebouwd van inhouse en facilitaire contact centers. Onze dienstverlening is afgestemd op ‘best practices’ zoals we die de afgelopen jaren met onze opdrachtgevers hebben ontwikkeld.

Specialisatie
Cirrus Staffing Services richt zich uitsluitend op contact centers In onze werving- en selectie processen richten wij ons dan ook exclusief op mensen met het talent en de vaardigheden om in contact centers te opereren. Ons account management kent de markt en is een volwaardige gesprekspartner.

Persoonlijke benadering
Maximaal resultaat verlangt een aanpak op maat. Cirrus Staffing Services streeft dan ook naar een persoonlijke relatie met elke opdrachtgever. Iedere situatie is immers weer anders!

Scherp tarief op maat
Cirrus weet dat personele kosten de hoofdmoot vormen van een contact center budget. Onze werkwijze is zo ingericht dat wij altijd effectief en efficiënt werken, hetgeen tot uitdrukking komt in een aantrekkelijke prijsstelling.

Wilt u meer weten?
Wilt u meer weten omtrent de mogelijkheden en de voordelen van FlexGarant, neemt u dan contact op met Erwin Plantema op 06-50237314; we zullen u graag van een vrijblijvende en kostenloze FlexScan voorzien! Via onderstaande link kunt u alvast een, met cijfermateriaal onderbouwde, businesscase downloaden.

Op zoek naar vacatures voor uitdagende functies?


Bekijk alle vacatures