Bekijk ons Anti-discriminatie beleid

Jouw weg naar succes

Wat zijn mijn arbeidsvoorwaarden?

Als je via Cirrus aan de slag gaat, val je automatisch onder de CAO voor Uitzendkrachten, de ABU-CAO. Daarin zijn alle arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten vastgelegd om je dienstverband met ons voor beide partijen tot een succes te maken.

 

Aan de hand van de CAO stellen we onder andere de hoogte van je salaris vast, afhankelijk van leeftijd en ervaring. Verder staan er afspraken in over de eventuele onkostenvergoedingen waar je recht op hebt en bevat de CAO een fiscaal aantrekkelijke spaarloonregeling, waar je vrijwillig aan mee kunt doen.

Ook zijn in de CAO voor uitzendbureaus afspraken opgenomen over de lengte van je proeftijd, doorbetaling van je salaris bij ziekte, de minimale opzegtermijn van je contract en het maximaal aantal tijdelijke contracten dat je volgens de Flexwet kunt aangaan als uitzendkracht.

Klik hier om de ABU CAO voor uitzendkrachten te bekijken. Zo kom je niet voor verrassingen te staan en weet je straks precies waar je aan toe bent.

Op zoek naar vacatures voor uitdagende functies?